Nízkoprahový Klub COOLNA ve Znojmě, který je jedno ze zařízení Oblastní charity Znojmo získal v rámci svého terénního programu grant na 350 000 Kč od dlouhodobého sbírkového projektu Pomozte dětem. V rámci ročního projektu se pod záštitou KLUBU COOLNA uskuteční spousta aktivit včetně projektu zřízení maringotky, která bude fungovat jako mezičlánek Klubu Coolna a streetworku a jejíž realizace bude zajištěna na ulici Holandská, na hřišti vedle skate poolu. V maringotce bude v kapacitně omezenější formě probíhat nabídka alternativy práce na ulici pro děti a mládež. Bude zde mnohem větší prostor pro osobní rozhovory, než je tomu na lavičkách, kde jsou skupinky mladých lidí. Bonusově v ní budou organizovány tzv. preventivní tématické měsíce, zaměřené vždy na dílčí část primární prevence dětí a mládeže. Maringotka nabídne cílové skupině od 11-26 ti let bezpečný prostor a možnost smysluplnějšího trávení volného času, ale především poradenství od odborných pracovníků – streetworkerů.

Klub Coolna i jeho terénní program jsou zaměřeny především na cílovou skupinu dětí, které samy od sebe žádnou pomoc či aktivity nevyhledávají, neumí je vyhledávat popřípadě ani neví, že podobné sociální služby existují.

Hlavním cílem je pak zvýšit kvalitu života dětí na Znojemsku, vytvářet pro ně rovné příležitosti bez ohledu na jejich obtížnou životní situaci.

Provozní doba maringotky je ČT, PÁ: 13:30 – 18:00

Seznam volnočasových aktivit v maringotce:

  • společenské hry: Jungle speed, Aktivity, Párty Alias, Černé historky, 6 bere, šachy, Evropa  -otázky a odpovědi, Česko – otázky a odpovědi, Osadníci z katanu, karty
  • sportovní aktivity: hakis, diabolo, frisbee, flowerstick, slack line, volejbalový míč + volejbalová síť, basketbalový míč, fotbalový míč.