PRAVIDLA UŽIVATELŮ KLUBU COOLNA

 

1. Respektuj a poslouchej pracovníky klubu

2. Respektuj ostatní

3. Zákaz jakéhokoliv sexuálního obtěžování, narážek a fyzického násilí

4. Nekřič, nikoho neurážej a nemluv sprostě

5. Nenič vybavení klubu a udržuj pořádek

6. Stop zbraním v klubu

7. Nekuř v klubu ani před ním

8. Nejez a nepij ve velké herně

 

PRÁVA UŽIVATELŮ  NZDM KLUBU COOLNA

-        Máš právo kdykoliv během otevírací doby přijít, odejít a v terénu odmítnout kontakt s námi.

-        Máš právo vědět, že si zapisujeme to, co spolu děláme a máš právo do toho nahlížet.

-        Máš právo na svůj názor a vlastní rozhodnutí.

-        Máš právo uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

-        Máš právo rozhodovat o využití času, který s námi trávíš.

-        Máš právo využít službu, to, co potřebuješ.

-        Máš právo si stěžovat.

-        Máš právo kdykoli službu ukončit bez udání důvodu.

-        Máš právo být informován o zásadních změnách poskytování služby.