Poslání

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých ve Znojmě, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky, apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé sociální činnosti.

 

Cíle

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se zorientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle klubu Coolna jsou:

 • Monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě.
 • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.
 • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu Coolna.
 • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací.
 • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny.
 • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině.
 • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 11 – 26 let pohybující se ve Znojmě, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou životní situaci.

K cílové skupině se vztahují další doplňkové charakteristiky:

 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
 •  vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.

 

Zásady poskytovaných služeb

Klub Coolna Znojmo poskytuje sociální služby s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována a dodržuje základní zásady v rámci nízkoprahových služeb.

 • individuální přístup
 • aktivní působení
 • mlčenlivost
 • nízkoprahovost