Pracovníci Klubu Coolna Znojmo

Vedoucí služby:

Mgr. Robert Knebl, tel. 739 389 275

+ pracovník v sociálních službách 

Klub Coolna Znojmo
tel. 739 389 275
e-mail: coolna@znojmo.charita.cz
Facebook: Klub Coolna Znojmo

Facebook pro uživatele: Pracovníci Streetwork
YouTube: KLUBCOOLNAZnojmo

ZŘIZOVATEL
DCHB – Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1
Znojmo 669 02

IČO: 44990260

Číslo účtu:  107 – 4585 900 247 / 0100
www.znojmo.charita.cz