JAK SI STĚŽOVAT?

Co je stížnost?

Stížnost je konkrétní věc, která se ti nelíbí např. na provozu KLUBU Coolna, na programu klubu, na prostorách, na pracovnících a jejich chování nebo na ostatních uživatelích.

Kdo může stížnost podat?

Stížnost můžeš podat ty, tví rodiče, můžeš si vybrat někoho, kdo za tebe stížnost podá.

Jak můžeš stížnost podat?

 • ÚSTNĚ (případně telefonicky):

- ústní stížnost můžeš sdělit pracovníkům Klubu Coolna v otvíračce klubu.

 • PÍSEMNĚ:

- poslat poštou na adresu Klub Coolna, Břízová 254,672 01 Moravský Krumlov.

- poslat e-mailem na adresu coolna.mkrumlov@charita.cz

- předat osobně pracovníkovi Klubu Coolna v otvíračce klubu.

- vhodit do poštovní schránky Klubu Coolna, která je umístěna po levé straně před vchodovými dveřmi klubu.

- vhodit do schránky stížností, která je umístěna v místnosti (chodbě) se stolním fotbalem po levé straně dveří vedoucích do klubovny a která je označena Schránka přání a stížností.

 • ANONYMNĚ (nemusíš uvést svou totožnost – kód/jméno/přezdívka):

- e-mailem na adresu coolna.mkrumlov@charita.cz

- vhozením do schránky stížností, která je umístěna v místnosti (chodbě) se stolním fotbalem po levé straně dveří vedoucích do klubovny a která je označena Schránka přání a stížností.

- poslat poštou na adresu Klub Coolna, Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov.

- vhodit do poštovní schránky Klubu Coolna, která je umístěna po levé straně před vchodovými dveřmi klubu.

- nebo se můžeš nechat zastupovat jinou osobou, kterou si sám zvolíš.

Komu si můžeš stěžovat?

 • pracovníkům Klubu Coolna – e-mail: coolnamk@seznam.cz, tel. 731 646 969, adresa: Břízová 254,672 01 Moravský Krumlov.
 • vedoucí Klubu Coolna – e-mail: coolna.mkrumlov@charita.cz, tel. 739 389 274, adresa: Břízová 254,  672 01 Moravský Krumlov.

Pokud nebudeš spokojen s vyřízením Tvé stížnosti nebo pokud si chceš stěžovat přímo na vedoucího pracovníka, můžeš si stěžovat:

 • řediteli Oblastní charity Znojmo – Mgr. Evženu Adámkovi a to buď osobně (musíš se k osobnímu rozhovoru objednat telefonicky 515 220 768, nebo osobně na adrese Dolní Česká 1, Znojmo), nebo písemně na adrese: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo.

Pokud nebudeš spokojen ani s vyřízením stížnosti od ředitele Oblastní charity Znojmo, můžeš si stěžovat:

 • řediteli Diecézní charity Brno – Ing. Mgr. Oldřichu Haičmanovi, stěžovat si můžeš písemně na adrese   Tř. Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno.

Je možné, že ani v tomto případě nebudeš s vyřízením Tvé stížnosti spokojen, v tomto případě se můžeš poradit s:

 • nezávislým odborníkem např. Kancelář veřejného ochránce práv na adrese: Údolní 39, 602 00 Brno,

tel. 542 542 111, 542 542 777, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Můžeš se nechat zastupovat?

Pokud s námi nebudeš chtít ty osobně svoji stížnost projednat, můžeš si zvolit svého zástupce např. vrstevníka, zákonného zástupce nebo známého rodiny či pracovníka jiné instituce.

Jak dlouho budeme tvoji stížnost vyřizovat?

 • o vyřízení Tvé stížnosti tě budeme informovat nejdříve do 10 dnů a nejpozději do 30 dnů.
 • pokud podáš stížnost anonymně, budeme tě informovat o vyřízení Tvé stížnosti prostřednictvím nástěnky umístěné nad schránkou stížností.
 • pokud Tvoji stížnost vyřizuje tvůj zástupce, kterého máš právo si zvolit, budeme tě informovat prostřednictvím tvého zástupce.

Jaká máš práva při podávání stížnosti?

 • podat stížnost anonymně – nemusíš uvádět své jméno, přezdívku nebo kód,
 • zvolit si svého zástupce, který za tebe stížnost podá,
 • proti vyřízení se odvolat – tzn. – když nebudeš spokojený/á s tím, jak jsme stížnost vyřídili, tak máš možnost se do 14ti dnů písemně odvolat. Řídíš se postupem, který je uveden výše – Komu si můžeš stěžovat. Odvolání se podává vždy k pracovníkovi, který je nadřízen tomu, který stížnost vyřizoval.

Do 30 dnů od tvého doručení odvolání ti sdělíme řešení Tvého odvolání.

Kdo je zodpovědný za vyřízení tvé stížnosti?

 • pracovníci Klubu Coolna
 • vedoucí pracovník Klubu Coolna
 • ředitel Oblastní charity Znojmo