V klubu platí pravidla, avšak uživatelé si v rámci těchto pravidel mohou dělat téměř vše, co tato pravidla neporušuje. Na dodržování pravidel dohlížejí pracovníci.

 • V KLUBU PLATÍ ZÁKAZ SEXU V JAKÉKOLI PODOBĚ, A TO VČETNĚ OSAHÁVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ EROTICKÉHO A PORNOGRAFICKÉHO MATERIÁLU

Sexuální aktivity a hry překračující běžné meze jsou zakázány, tzn. že se svou holkou (klukem) se  můžeš držet za ruku, dát si pusu, ale žádné větší mazlení atd. Podobně i na počítačích je zakázáno navštěvovat erotické i pornografické stránky. Netolerujeme dokonce soustavné slovní obtěžování typu „dej mi pusu“.

 • KDYŽ SI NĚCO OSOBNĚ PŮJČÍŠ, OSOBNĚ TO VRAŤ

V případě zapůjčení si nějakého vybavení (např. tágo na kulečník, pingpongová pálka atd.) je nutné půjčenou věc znovu osobně vrátit. Pokud máš zájem si půjčit něco jiného (např. Activity) domů, tak i v tomto případě je potřeba danou věc znovu vrátit osobně – jako kontrola nám slouží Výpůjční kniha.

 • NEMLUV SPROSTĚ A NIKOHO NEURÁŽEJ

Netolerujeme zde vulgární vyjadřování, násilí, rasismus, šikanu a podobné slaboduchosti. Je zakázáno chovat se k ostatním rasisticky, povýšeně, vyvolávat konflikty nebo se jich účastnit, zneužívat slabší a mladší, chovat se k ostatním nefér.

 • NEUŽÍVEJ, NEMANIPULUJ ANI NEDOMLOUVEJ KŠEFTY S CIGARETAMI, ALKOHOLEM A NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI V KLUBU A ANI V JEHO BLÍZKOSTI

Je zde zakázáno kouřit cigarety, pít alkohol a užívat drogy. Je také zakázána jakákoliv manipulace s těmito návykovými látkami. Tento zákaz platí pro všechny prostory Klubu Coolna a pro nejbližší okolí.

 • DO KLUBU NECHOĎ POD VLIVEM ČEHOKOLI (DROGY, ALKOHOL…)

Pokud jsi viditelně pod vlivem alkoholových či nealkoholových návykových látek nesmíš se účastnit klubových akcí. Můžeš ale vyhledat pomoc v kontaktní místnosti (kancelář), kde si spolu můžeme popovídat o tom, co tě trápí, co tě přivedlo k tomu být pod vlivem. Pokud vás ale přijde pod vlivem více, např. skupina, můžete být rovnou vykázáni.

 • ZBRANĚ DO KLUBU ROZHODNĚ NEPATŘÍ

Není dovoleno do klubu nosit jakékoliv zbraně, ať už střelné či bodné (pistole, nože apod.). Je zakázáno použít cokoliv jiného, např. vybavení klubu ( židle, tágo apod.) jako zbraň.

 •  VYBAVENÍ KLUBU JE TU PRO TEBE, TAK HO NENIČ

Je zakázáno ničit klub a zařízení Klubu Coolna. Nesmíš poškozovat zařízení klubu (nábytek, stolní hry aj.), tegovat uvnitř (kromě legální plochy po domluvě s pracovníkem) i po vnějším obvodu budovy, krást cokoli jak ze zařízení klubu tak někomu z dalších návštěvníků klubu. Zákaz ničení platí také na vývěsní informační tabule umístěné v budově a kolem budovy.

 • UDRŽUJ KOLEM SEBE POŘÁDEK A ČISTOTU

Samozřejmostí je, že papírky od jídla, čokolády, PET-lahve atd. vyhodíš do koše, který je k tomu určený. V klubu třídíme odpad, to znamená, že máme koše na papír, plast a ostatní komunální odpad. Sklo se odnáší přímo do kontejneru, který je umístěn před klubem.

 • CHOVEJ SE BEZPEČNĚ, ABYS NEUBLÍŽIL SOBĚ ANI OSTATNÍM

V klubu ani jeho okolí neběhej a neskákej, pokud to nemáš od pracovníka klubu povolené v rámci sportovní, nebo volnočasové aktivity.

 • CHOVEJ SE TOLERANTNĚ A OHLEDUPLNĚ VŮČI SOBĚ I OSTATNÍM

Každý má právo na soukromí, na svůj názor a postoj. Nikoho proto neurážej a ber každého jako individuální osobnost.

 • ŘIĎ SE POKYNY PRACOVNÍKŮ KLUBU

Pracovníci klubu mají zodpovědnost za klub i za tebe, dodržuj proto jejich pokyny, respektuj je. Mají právo tě z klubu kdykoli vykázat, chtít po tobě formou sankcí drobné práce atd.

  VČETNĚ TĚCHTO PRAVIDEL

ZDE SAMOZŘEJMĚ PLATÍ LEGISLATIVA ČR (zákony, vyhlášky…)

V rámci naší sociální služby platí pro potřeby našich uživatelů práva, která se vztahují na poskytování sociální služby.

Máš právo:

 • BEZPLATNĚ POUŽÍT PROSTOR BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY

Máš-li nápad na uskutečnění nějaké akce (např. turnaj ve stolním fotbálku, soutěž ve vaření, vernisáž apod.), je ti prostor Klubu Coolna během otevírací doby  k dispozici. Nejprve však zkonzultuj svůj nápad s pracovníkem, který tvůj záměr sdělí týmu. Po poradě s týmem se rozhodne, jestli se tvůj nápad zrealizuje či ne. Jsme tu pro tebe, takže budeš-li chtít pomoci s organizací, s přípravou nebo čímkoliv jiným, co souvisí s uskutečněním tvého úmyslu, rádi ti pomůžeme.

 • VYUŽÍT VŠECHNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY (pomoc, poradenství, pokec, doprovod, atd.), KTERÉ KLUB COOLNA NABÍZÍ

Všechny sociální služby jsou tu pro tebe a jsou poskytovány zdarma.

 • BÝT A NEZAPOJOVAT SE DO AKTIVIT

Podmínkou pro bytí v Klubu Coolna není v žádném případě nutnost zapojovat se do nabízených aktivit. Jestliže máš chuť či potřebu jen tak být, “zevlit“, je ti to tu umožněno. Nikdo tě nebude k ničemu nutit.

 • NA STÍŽNOST

Může se stát, že se ti tu nebude něco, někdo nebo něčí chování líbit. V takovémto případě máš právo si stěžovat u pracovníků Klubu Coolna. Pokud ti nebude vhod podání stížnosti u pracovníků ani u zástupce vedoucího Klubu Coolna (Martin), tak na jedné z nástěnek najdeš výčet osob, u kterých můžeš podat svoji stížnost.

 • VYBRAT SI, ZDA ZŮSTANEŠ V ANONYMITĚ, NEBO POSKYTNEŠ INFORMACE O SVÉ OSOBĚ

Je jen na tobě, jestli zůstaneš v anonymitě, nebo nám sdělíš informace o sobě (např. jméno, příjmení, škola…).

 • ČÍST SI DOKUMENTACI O SVÉ OSOBĚ

Každý uživatel má u nás založenou svoji osobní složku, kterou si může vyžádat a číst si dokumentaci o své osobě.

 • NA RESPEKT A ROVNÉ ZACHÁZENÍ

Podporujeme důstojnost, svobodné rozhodování a rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu.

 • BEZPEČNÝ PROSTOR

Pracovníci klubu prostřednictvím pravidel zajišťují bezpečný prostor – bez návykových látek, agrese, ponižování, hazardu apod.

  Dále zde platí práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod.

Vedle pravidel a práv platí v prostorách zařízení sociální služby také sankce, prostřednictvím jejich uplatňování ze strany pracovníků jsou dodržována pravidla zařízení sociální služby.

 • NEPŘÍJEMNÝ POHLED PRACOVNÍKA
 • NAPOMENUTÍ PRACOVNÍKEM
 • ROZHOVOR S PRACOVNÍKEM (jednorázový X opakovaný)
 • ZÁKAZ VYUŽITÍ PC A URČITÝCH VOLNOČASOVEK
 • ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ NĚKTERÝCH NABÍZENÝCH ČINNOSTÍ V KLUBU
 • ZAPACENÍ ŠKODY
 • STOPKA - na volnočasovky a pobyt v klubu (den až na dobu neurčitou)
 • PŘIMĚŘENÉ ODPRACOVÁNÍ

 

Okamžitá kapacita:

Okamžitá kapacita Klubu Coolna Moravský Krumlov je 20 uživatelů.